Privacy statement

Dit is de Privacy Verklaring van het Centrum voor Beweging en Therapie te Eindhoven (hierna te noemen: ‘CBT’).

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe CBT omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.cbtfysio.nl (hierna te noemen: de ‘website’).

CBT waardeert het vertrouwen dat u in CBT stelt zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. CBT respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens:

Indien u wilt dat wij u terugbellen of mailen om informatie te geven of een afspraak te maken heeft CBT de volgende (persoons)gegevens nodig:

E-mailnieuwsbrief

Indien u een of meerdere van de gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen die door CBT worden aangeboden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en eventueel, indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, om u te informeren over de ontwikkeling van de CBT en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van CBT.

Verzoek om informatie

Indien u CBT verzoekt om informatie (zoals folders, brochures en nieuwsbrieven) toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:

Toegang tot het besloten gedeelte (nog in ontwikkeling)

Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website dient u een account aan te maken. Om een account aan te kunnen maken, dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

Deze gegevens gebruiken wij voor het toekennen en beheren van accounts.

Overige gegevens

CBT legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de website vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. CBT gebruikt de cookies ook om het gebruik van de website te analyseren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt CBT uitsluitend anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

CBT zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die CBT van u heeft.  Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan BSL:

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Op het Besloten Gedeelte kunt u uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig zelf aanpassen in uw account.

Privacy beleid van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. CBT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. CBT adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is steeds te vinden op de website. CBT adviseert dan ook deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan CBT verstrekt.

Vragen

We helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Centrum voor Beweging en Therapie

Jasonstraat 3

5631 JB  Eindhoven

040- 24 95 37

info@cbtfysio.nl