Uitleg vergoeding inzake fysiotherapie chronische indicaties

Deze informatie is bedoeld voor mensen die op dit moment in behandeling zijn of in behandeling komen bij de fysiotherapeut in verband met een klacht die op de lijst Chronische Indicaties (de zogenaamde Lijst ‘Borst’) voorkomt. Alleen voor behandeling van klachten op deze lijst is het onderstaande van toepassing. In alle andere gevallen worden uw behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering, indien u deze heeft.

Met betrekking tot de declaratie van behandelingen die op de lijst Chronische Indicaties (de zogenaamde Lijst ‘Borst’) voorkomen is een bepaald systeem bedacht door het Ministerie van Volksgezondheid. In de loop der jaren hebben wij gemerkt dat dit systeem vaak tot misverstanden leidt.

Wij leggen u daarom graag uit wat dit inhoudt met betrekking tot de vergoeding via uw zorgverzekeraar.

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

  1. U bent nog niet eerder voor deze indicatie/klacht behandeld door de fysiotherapeut:

De eerste 20 behandelingen dienen vergoed te worden uit uw aanvullende polis. Indien het bedrag of aantal wat hieruit vergoed wordt niet toereikend is om tot 20x te komen, dan dient het restant door uzelf aangevuld te worden. Het kan zijn dat u hiervoor van ons een particuliere nota krijgt. In de meeste gevallen kunnen wij deze behandelingen niet (meer) bij uw zorgverzekeraar indienen.

Heeft u geen aanvullende verzekering, dan zijn deze 20 behandelingen volledig voor uw eigen rekening.

De vergoeding voor fysiotherapie uit uw aanvullende verzekering vindt u op uw polis-blad van de zorgverzekeraar.

Na de eerste 20 keer worden de behandelingen voor bepaalde of onbepaalde termijn vergoed uit de basisverzekering; de duur van de termijn is afhankelijk van uw indicatie. Aangezien allereerst aanspraak gedaan wordt op het eigen risico (van € 385,=), kan het zijn dat uw zorgverzekeraar u een nota stuurt voor (een gedeelte van) dit bedrag op naam van onze praktijk. Wij hebben geen inzage in wat de stand is van uw eigen risico.

Start uw indicatie tegen het einde van een kalenderjaar op, dan kan het zijn dat een gedeelte van de eerste 20 behandelingen in het ene jaar en een gedeelte in het daaropvolgende jaar plaatsvinden en ook op die manier ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. Uw aanvullende verzekering dient dan in beide jaren aanwezig en toereikend te zijn om deze behandelingen te vergoeden. Het eigen risico wordt echter wel per jaar betaald. Het kan dus voorkomen dat u hiervoor een bedrag moet betalen in het ene kalenderjaar, en het jaar daarop wederom € 385,=. Dit hangt af van de duur van het traject en in hoeverre u al uw eigen risico opgemaakt heeft.

  1. U bent reeds in behandeling voor deze klachten/indicatie bij een fysiotherapeut:

Wanneer uw indicatie al eerder hier of elders opgestart is, dan heeft u wellicht al de eerste 20 behandelingen, welke uit het aanvullende pakket behoren te komen, volgemaakt. Is dit het geval, dan komen alle behandelingen direct ten laste van de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat u wellicht eerst het eigen risico (van € 385,=) nog moet voldoen. Dit is ieder nieuw kalenderjaar opnieuw van toepassing, voor de duur van uw indicatie. Het kan daarom zijn dat uw zorgverzekeraar u een nota stuurt voor (een gedeelte van) dit bedrag op naam van onze praktijk. Wij hebben geen inzage in wat de stand is van uw eigen risico.

De eerste 20 behandelingen komen echter alleen ten laste van uw aanvullende verzekering bij de allereerste opstart van deze indicatie.

Voor alle bovenstaande situaties geldt:

Wij hopen u hiermee meer inzicht in declareren van uw behandelingen gegeven te hebben. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u deze vanzelfsprekend altijd bij uw therapeut of bij de secretaresse stellen. Zij helpen u graag.

Centrum voor Beweging & Therapie

Wil je meer weten over Uitleg vergoeding inzake fysiotherapie chronische indicaties?
Neem dan contact op met Marjan Otten.

Bel mij terug!