Manuele therapie

Wat is Manuele therapie?

Manuele therapie is een verbijzondering van de fysiotherapie. Dit betekent dat een manueel therapeut een extra opleiding heeft gedaan na de opleiding fysiotherapie om deze specialisatie te behalen. In ons centrum heeft John Groenen zich hierin gespecialiseerd en is Master in de manuele therapie.

Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat er meer inzicht in klachten aan het bewegingsapparaat komt door middel van meer specifieke onderzoek- en behandeltechnieken. Het doel van Manuele therapie is niet alleen het verbeteren van de beweeglijkheid van gewrichten, maar ook het optimaliseren van de functie van spieren.

Voor het verbeteren van de beweeglijkheid zijn er meerdere technieken mogelijk, waaronder mobiliseren en/of manipuleren. Bij manipuleren wordt met een snelle, lichte techniek een gewricht losgemaakt.

Hoe gaat de manueeltherapeut te werk?

Tijdens uw eerste bezoek zal er een intakegesprek plaatsvinden en zal er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd worden. Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan opgesteld dat met u besproken zal worden. Er wordt dan samen met u bepaald of Manuele therapie voor u nu de meest aangewezen therapie is en welke technieken er gebruikt zullen gaan worden.

Met welke klachten kunt u het beste terecht bij een manueeltherapeut?

Enkele voorbeelden:

Vergoeding

Omdat Manuele therapie een verbijzondering is van de fysiotherapie wordt deze uit het aanvullende pakket vergoed. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of kijk in uw polis hoeveel behandelingen worden vergoed.

Wil je meer weten over Manuele therapie?
Neem dan contact op met John Groenen.

Bel mij terug!